Menu:

Info

Katastr nemovitostí
- vznikl ke dni 1. 1. 1993 na základě zákona číslo 344/92 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). Jedná se o soubor údajů o nemovitostech v Čechách, na Moravě a ve Slezsku zahrnující jejich popis, soupis a geometrické a polohové určení. Katastr nemovitostí ČR (KN) je víceúčelový katastr, který neslouží jen pro daňové účely, ale i pro statistické a technické účely. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem.

Info:

Links:

> Realitní makléř
> Hlídání změn v katastru nemovitostí

Server Katastr nemovitostí.eu je ucelený praktický rozcestník odkazů, který Vám pomůže z jednoho místa zjistit veškeré informace o nemovitostech. Mimo nahlížení online do katastru nemovitostí a informací o jednotlivých katastrálních úřadech a detašovaných pracovištích zde najdete i odkazy na možnost vyhledávání katastrálních map z leteckých snímků obcí, máte zde možnost zjistit územní plány obcí ve Středočeském kraji, procházet aktuální cenové mapy pozemků, zjistit si aktuální cenu bytu apod.Jak koupit nemovitost při záznamu v bankovním registru


Plánujete koupi nemovitosti a máte záznam v registru? Nebo jste začali podnikat a banka Vám půjčí až po prvním daňovém přiznání? Potřebujete bydlet, nyní máte pro banku nízké příjmy, v budoucnu se Vám ale zvednou?

Pro inspiraci jak řešit tuto situaci můžete zamířit do USA, kde nedostupnost 100 % hypoték vytvořila tzv. systém RENT TO OWN.

Jde v podstatě o to, že majitel nemovitosti dovolí kupci po učitou dobu (max. 3 roky) danou nemovitost splácet formou nájmu. Kupec získává po tuto dobu předkupní právo za sjednanou cenu na tuto nemovitost, zároveň přebírá i veškeré povinnosti k dané nemovitosti (daň z nemovitosti, údržba, opravy atd.).

Po uplynutí sjednané doby (zpravidla po uplynutí výše uvedených důvodů – v registru jste max. 4 roky) docházení k uzavření řádné kupní smlouvy a vyřízení hypotéky. Výše zaplaceného nájmu by se měla započítávat do kupní ceny nemovitosti.

Konkrétní podmínky této transakce vždy záleží na individuální domluvě mezi kupujícím a prodávajícím nemovitosti.

Michal Nesrsta, www.realitni-makler.eu