Menu:

Info

Katastr nemovitostí
- vznikl ke dni 1. 1. 1993 na základě zákona číslo 344/92 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). Jedná se o soubor údajů o nemovitostech v Čechách, na Moravě a ve Slezsku zahrnující jejich popis, soupis a geometrické a polohové určení. Katastr nemovitostí ČR (KN) je víceúčelový katastr, který neslouží jen pro daňové účely, ale i pro statistické a technické účely. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem.

Info:

Links:

> Realitní makléř
> Hlídání změn v katastru nemovitostí

Server Katastr nemovitostí.eu je ucelený praktický rozcestník odkazů, který Vám pomůže z jednoho místa zjistit veškeré informace o nemovitostech. Mimo nahlížení online do katastru nemovitostí a informací o jednotlivých katastrálních úřadech a detašovaných pracovištích zde najdete i odkazy na možnost vyhledávání katastrálních map z leteckých snímků obcí, máte zde možnost zjistit územní plány obcí ve Středočeském kraji, procházet aktuální cenové mapy pozemků, zjistit si aktuální cenu bytu apod.Nejčastější dotazy o katastru nemovitostí


Co to znamená, že je parcela vedena ve zjednodušené evidenci?

Ve zjednodušené evidenci se evidují zemědělské a lesní pozemky, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků. Parcely ve zjednodušené evidenci nejsou zobrazeny na katastrální mapě (jsou zobrazeny pouze v historických mapách na pozemkovém katastru). Existence parcel ve zjednodušené evidenci je pouze dočasná, do doby jejich zobrazení v katastrální mapě (především v rámci zpracování katastrálních map do digitální podoby).