Menu:

Info

Katastr nemovitostí
- vznikl ke dni 1. 1. 1993 na základě zákona číslo 344/92 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). Jedná se o soubor údajů o nemovitostech v Čechách, na Moravě a ve Slezsku zahrnující jejich popis, soupis a geometrické a polohové určení. Katastr nemovitostí ČR (KN) je víceúčelový katastr, který neslouží jen pro daňové účely, ale i pro statistické a technické účely. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem.

Info:

Links:

> Realitní makléř
> Hlídání změn v katastru nemovitostíÚvěry pro SVJ a bytová družstva od stavebních spořitelenHledáte možnosti financování pro renovaci Vašeho bytového domu? Svoji nabídku pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek mají mimo bank i stavební spořitelny. A zatímco banky mají v nabídce klasicky anuitně splácené úvěry s úroky okolo 8 %, stavební spořitelny poskytují úvěry již od 3,7 %.

Jedná se o obdoby klasických překlenovacích úvěrů ze stavebního spoření, upravených pro specifické případy rekonstrukcí bytových domů. Podrobnější popis úvěrů na renovaci bytových domů najdete zde: bližší informace o úvěrech pro SVJ a bytová družstva

Úvěry mají dvě fáze: překlenovací úvěr a řádný úvěr.

1. fáze – překlenovací úvěr

Bytový dům si založí sám na sebe stavební spoření (bez státní podpory) a zažádá o úvěr.

Ještě před zahájením rekonstrukce má bytový dům příslib úvěru a tedy i zajištěný rozpočet, s jakým může na rekonstrukci počítat.

Stavební spořitelna stanoví minimální měsíční splátku úvěru. Bytový dům musí splácet měsíčně vždy minimálně tuto splátku, může ale platit každý měsíc i více.

Tato minimální splátka se skládá jednak z úroku okolo 5 % z celkové výše úvěru a dále z částky, která se každý měsíc připisuje bytovému domu na jeho stavební spoření. Úspory ze stavebního spoření se úročí 1 %. Vyšší než minimální splátky, nebo mimořádné vklady se automaticky připisují jako úspora na účet stavebního spoření a tím zrychlují přidělení řádného úvěru. Jako mimořádné vklady je možné vložit i získanou dotaci např. „Zelená úsporám“.

2. fáze – řádný úvěr

po naspoření 40 % z vypůjčených peněz na účtu stavebního spoření se úvěr překlopí na řádný úvěr s úrokem 3,7 %

Schválení úvěru na renovaci bytového domu trvá cca. 14 dní a úvěr je možné čerpat již do několika dní po schválení.

Úvěry pro rekonstrukce bytových domů, kde je žadatelen SVJ, nebo bytové družstvo se zpravidla poskytují bez zajištění nemovitostí.

Pro sjednání úvěru doporučujeme se obratit na některého z hypotečních makléřů, který Vám pomůže s porovnáním nabídky všech stavebních spořitelen a vyřízením dotací: hypoteční makléř