cenový údaj v katastru nemovitostí

Shlédnutí: 406

Cenový udaj v katastru nemovitostí

Od 1. ledna 2014 se do katastru nemovitostí zapisují cenové údaje, tedy ceny, za které se nemovitost prodala. Je to v souvislosti s přijetím zákona č. 256/2013 Sb. Zákona o katastru nemovitostí (Katastrálního zákona). Ten v § 4 stanovuje, že katastr obsahu mimo jiné i cenové údaje, údaje pro daňové účely a údaje umožňující propojení s jinými informačními systémy, které mají vztah k obsahu katastru.

Nemovitosti, u kterých je zapsaný cenový údaj poznáme již z nahlížení do katastru nemovitostí, kdy se mezi jinými zápisy zobrazí: “Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj”. Po rozkliknutí se zobrazí všechny prodeje od 1. ledna 2014.

Nemovitosti se zapsanými cenovými údaji najdeme i na katastrální mapě. Na stránkách CUZK zvolíme “Nahlížení do katastru nemovitostí” a následně “Zobrazení mapy”.

Katastrální mapa má mezi vrstvami i “Nemovitosti se zapsanými cenovými údaji”.

Zde si můžeme přepínat jednotlivé roky a zobrazí se nemovitosti, u kterých byl v daném roce zapsaný cenový údaj.

  • zelená plná barva označuje parcely (pozemky)
  • zelená šrafovaná barva označuje práva stavby se známým cenovým údajem
  • růžová plná barva označuje stavby
  • růžová šrafovaná barva označuje prodaná jednotky (bytové, nebo nebytové)

Takto můžeme snadno identifikovat nemovitosti, u nichž je zapsaný cenový údaj od 1.1. 2014. Cenu, za kterou se nemovitost prodala můžeme následně zjistit za poplatek, a to buď pomocí účtu dálkového přístupu do katastru nemovitostí, nebo osobní návštěvou daného katastrálního pracoviště. 

Scroll to Top