Přehled mobilních aplikací pro přístup do katastru nemovitostí

Shlédnutí: 213

Komu patří pozemek či dům? Jak zjistit adresu majitele pozemku, nebo nemovitosti?

Srovnání mobilních aplikací pro přístup do Katastru nemovitostí

  • Katastr 2.0
  • iKatastr
  • Katastr v kapse
  • Cenová mapa Praha
  • Locus Map a doplněk Locus addon Parcel info
  • Mapy.cz

Katastr 2.0

Katastr 2.0 je jednoduchá aplikace, která po svém spuštění zobrazí mapu, buď základní, nebo satelitní a při detailní přiblížení i katastrální mapu.  Dlouhým stiskem na místě v mapě se zobrazí adresa nemovitosti a dalším stiskem zobrazí bezplatné nahlížení do Katastru nemovitostí. V mapě se můžeme pohybovat tak, že buď zadáme adresu do vyhledávacího pole, nebo se necháme zaměřit pře GPS. Aplikace je zdarma a zobrazuje reklamu. 

iKatastr

Katastr 2.0 je jednoduchá aplikace, která po svém spuštění zobrazí mapu, buď základní, nebo satelitní a při detailní přiblížení i katastrální mapu.  Dluhým stiskem na místě v mapě se zobrazí adresa nemovitosti a dalším stiskem zobrazí bezplatné nahlížení do Katastru nemovitostí.V mapě se můžeme pohybovat tak, že buď zadáme adresu do vyhledávacího pole, nebo se necháme zaměřit pře GPS. Aplikace je zdarma a zobrazuje reklamu.

Katastr v kapse

Katastr v kapce je opět jednoduchá aplikace, kde se dlouhým stiskem na místě v mapě přesměrujeme do bezplatného nahlížení v Katastru nemovitostí. Oproti předchozím dvěma aplikacím lze kromě základní a letecké mapy nastavit i mapu ČÚZK ortofoto, aplikace zobrazuje věcná břemena a zobrazuje info s vysvětlením, co jaká barva znamená. V mapě můžeme hledat nejenom podle adresy, nebo GPS zaměření, ale i podle čísla parcely. Aplikace je zdarma a bez reklam.

Cenová mapa Prahy

Aplikace vydaná Institutem plánování a rozvoje hlavního města Praha. Jejím smyslem je zobrazení aktuální administrativní ceny stavebních pozemků v Praze, ale v podstatě se jedná o podobnou aplikaci, jako předchozí tři popisované. Navíc zde u každého stavebního pozemku vidíme jeho cenu a jako podkladovou mapu si lze zapnout i aktuální územní plán. Platí to ale pouze pro Prahu, mimo Prahu aplikace nefunguje, zobrazí pouze upozornění, že jste mimo Prahu.

Locus Map a doplněk Locus addon Parcel info

Locus map je pokročilá mapová a navigační aplikace, která umí vše, na co si vzpomenete a pokud to náhodou neumí, tak se dá doinstalovat plugin, který to doplní. V aplikaci je dostupná online Základní mapa ČR od Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního a plugin Locus addon Parcel info přidává plnohodnotný přístup na web cuzk.cz, tj. včetně např. stažení listu vlastnictví ve formátu pdf, nebo přihlášení do dálkového přístupu.

Mapy.cz

Mapy.cz uvádím pro úplnost srovnání. Jejich mobilní aplikaci s daty z Katastru nemovitostí zatím pracovat neumí, ale verze pro prohlížeče již tuto možnost má. Je tam ale trochu schovaná. Mapy.cz katastrální mapy nezobrazují. Pokud ale klikneme na mapě na vybraný bod a stiskneme pravé tlačítko myši, tak se zobrazí menu a v něm je poslední položka – “Co je zde?”. Tato možnost nám mimo jiné zobrazí fotografii místa, panorama, adresu, počasí a dole pod počasím je položka “Další odkazy – informace o parcele v Katastru nemovitostí”.  Kliknutí na ní nás přesměruje na bezplatné nahlížení do Katastru nemovitostí.

Scroll to Top