katastr nemovitostí a změna trvalého pobytu

Shlédnutí: 129

Katastr nemovitostí a změna trvalého pobytu

Změna trvalého pobytu začíná na městském, nebo obecním úřadě v místě, kam jste se přestěhovali. Zde vyplníte a podepíšete přihlašovací lístek k trvalému pobytu a předložíte dále doklad, který umožnuje bydlení v novém bytě, či domě. To může být nájemní smlouva, kupní smlouva, výpis z katastru nemovitostí, nebo úředně ověřené písemné potvrzení majitele nemovitosti o tom, že souhlasí se zapsáním se zapsáním trvalého pobytu v nemovitosti a opět se přikládá doklad o vlastnictví nemovitosti (výpis z katastru nemovitostí). Úředně ověřené písemné potvrzení majitele nemovitosti se nevyžaduje, pokud se majitel nemovitosti dostaví společně s vámi na obecní, nebo městský úřad a doloží doklad o vlastnictví nemovitosti.

Obecní, či městský úřad vystaví potvrzení o změně trvalého pobytu se kterým si následně zažádáte o nový občanský průkaz. Ze ten se poplatek neplatí a bývá připravený k vyzvednutí do 30-tí dní.

Každý občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu. Přihlásit k trvalému pobytu se můžete jen do nemovitosti, která je určená pro bydlení, ubytování, nebo rekreaci a která je označené číslem popisným nebo evidenčním.

Obecní či městský úřad také současně zapíše novou adresu trvalého pobytu do základních registrů, přes které se změna trvalého pobytu provede automaticky i ostatních úřadů. 

Je potřeba pro změnu trvalého bydliště souhlas majitele nemovitosti?

Není, souhlas majitele nemovitosti pro přihlášení k trvalému pobytu nepotřebujete, pokud byt či dům máte pronajatý na základě nájemní, nebo jiné smlouvy.

Katastr nemovitostí

Na katastrální úřad nemusíte nic oznamovat. Změna informací v katastru nemovitostí se provede automaticky.

Řidičský průkaz a registr vozidel

Řidiči se osobní návštěvě dopravního odboru nevyhnou. Nová adresa se zapíše do velkého technického průkazu a bude vydáno nové osvědčení o registraci vozidla (malý techničák) s novou adresou. Registrační značka vozidla se nemění ani při přestěhování do jiného kraje. Měnit nebudete ani řidičský průkaz.

Zdravotní pojišťovna

Všechny zdravotní pojišťovny jsou napojené na základní registry a ke změně údajů v jejich evidenci dojde automaticky. Přesto ale stále platí podle zákona o veřejném pojištění oznamovací povinnost nahlásit změnu trvalého bydliště zdravotní pojišťovně do 30-ti dnů.

Česká správa sociálního zabezpečení

Změnu trvalého pobytu oznamte České správě sociální zabezpečení v případě, že pobíráte důchod. Pokud pobíráte důchod na poště, oznamte změnu na poště, a pokud pobíráte důchod převodem na účet, oznamte změnu trvalého pobytu písemně.

Živnostenský úřad

Adresa trvalého pobytu v živnostenském rejstříku se změní automaticky. Nezmění se ale sídlo společnosti a pokud je shodné s trvalým pobytem, tak je nutné nahlásit nové sídlo firmy do 15 dnů na jakémkoliv živnostenském úřadě.

Finanční úřad

Finanční úřad na základě změny trvalého pobytu vydá rozhodnutí o stanovení konce místní příslušnosti a v něm je stanovené datum, kdy přechází místní příslušnost na nový finanční úřad. Informaci o změně trvalého pobytu získá finanční úřad automaticky přes základní registry.

Úřad práce

Úřady práce získávají informaci o změně trvalého pobytu automaticky ze základních registrů. Jste-li ale v evidenci úřadu práce a pobíráte podporu v nezaměstnanosti, nebo pomoc v hmotné nouzi, tak změnu nahlašte.

Při změně trvalého pobytu nezapomeňte ani na další instituce, např.:

  • banky
  • pojišťovny
  • lékař
  • telefonního operátory

 

Scroll to Top